Голова Вінницької РДА

  

           УРДЗІК Віталій Валерійович

Пошук по сайту

Архів новин

Червень 2024
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
38500323
Сьогодні
Вчора
На цьому тижні
Минулого тижня
Цього місяця
Попередній місяць
Весь час
6189
35168
70332
38234788
318254
701968
38500323

Ваш IP: 34.239.170.244
13 червня 2024 07:45

Регламент Вінницької районної державної адміністрації

 

                                                                                                          РОЗПОРЯДЖЕННЯ

 

    06.10.2021 року                               м. Вінниця     № 259 

Про внесення змін до регламенту районної

державної адміністрації, затвердженого розпорядженням голови районної державної адміністрації від 01.02.2019 року № 28

 

     

Відповідно до статей 6, 41 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», у зв’язку зі змінами у структурі районної державної адміністрації та її апарату:

 

         1.Унести зміни до регламенту районної державної адміністрації, затвердженого розпорядженням голови районної державної адміністрації від 01.02.2019 року № 28, виклавши його в новій редакції, що додається.

 

         2.Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження голови районної державної адміністрації від 10.03.2020 року № 56 «Про внесення змін до регламенту районної державної адміністрації, затвердженого розпорядженням голови районної державної адміністрації від 01.02.2019 року № 28».

 

         3.Контроль за додержанням цього регламенту покласти на заступників голови та керівника апарату районної державної адміністрації.

 

 

 

Голова районної державної

          адміністрації                                                                          Віталій УРДЗІК    

                

 

 

          

 

 

                                                                      Затверджено

Розпорядження голови районної державної адміністрації

від 01 лютого 2019 року № 28

(у редакції розпорядження голови районної державної адміністрації

від 26.10.2021 року № 259)

 

 

РЕГЛАМЕНТ

районної державної адміністрації

 

Загальні положення

 

1.Регламент районної державної адміністрації (далі – Регламент), розроблений на основі чинного законодавства, регулює організаційно-процедурні питання діяльності районної державної адміністрації (далі – райдержадміністрація), зокрема визначає організацію роботи апарату райдержадміністрації і механізми його  взаємодії із структурними підрозділами, регулює порядок правового, організаційного, кадрового, методичного, інформаційно-аналітичного та матеріально-технічного забезпечення діяльності райдержадміністрації, встановлює режим її роботи.

  1. Розгляд в райдержадміністрації питань, що належать до її компетенції, зокрема щодо делегованих районною радою повноважень, здійснюється головою, заступниками голови, керівником апарату райдержадміністрації, структурними підрозділами райдержадміністрації та її апарату, а також консультативними, дорадчими та іншими допоміжними органами, службами і комісіями, утвореними головою райдержадміністрації.

 

3.Робота райдержадміністрації, її апарату та структурних підрозділів є відкритою і гласною, за винятком розгляду питань, які належать до  інформації з обмеженим доступом.

Райдержадміністрація інформує громадськість про свою діяльність, залучає громадян до проведення перевірок, підготовки і розгляду питань, що належать до її компетенції. Висвітлення її діяльності здійснюється у порядку, передбаченому законодавством.

 

4.Розподіл обов’язків між заступниками голови райдержадміністрації (далі – заступники голови) проводить голова райдержадміністрації не пізніше одного місяця з дня призначення його на посаду з визначенням:

повноважень і функцій посадової особи;

структурних підрозділів райдержадміністрації, діяльність яких контролюватиметься та координуватиметься відповідною посадовою особою;

територіальних підрозділів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади,  координацію діяльності яких здійснює посадова особа та забезпечує сприяння таким органам у виконанні покладених на них завдань відповідно до чинного законодавства;

підприємств, установ, організацій щодо яких посадова особа забезпечує відповідно до законодавства реалізацію державної політики;

виконкомів територіальних громад щодо спрямування та контролю їх діяльності з питань виконання делегованих повноважень органів виконавчої влади.

Голова райдержадміністрації визначає також порядок заміщення голови райдержадміністрації, його заступників у разі їх відсутності.

 

5.Положення про структурні підрозділи райдержадміністрації із статусом юридичних осіб публічного права розробляються керівниками таких підрозділів, погоджуються із заступниками голови (відповідно до розподілу обов’язків), відділом правового забезпечення управління з питань правового забезпечення та взаємодії з органами місцевого самоврядування апарату райдержадміністрації (далі – Відділ правового забезпечення) і затверджуються розпорядженням голови райдержадміністрації.

Положення про структурні підрозділи райдержадміністрації без статусу юридичних осіб публічного права, структурні підрозділи апарату розробляються керівниками таких підрозділів, погоджуються із заступниками голови (відповідно до розподілу обов’язків), керівником апарату, а також з Відділом правового забезпечення і затверджуються розпорядженням голови райдержадміністрації.

Положення про апарат райдержадміністрації розробляється  Відділом правового забезпечення, погоджується із керівником апарату і затверджуються розпорядженням голови райдержадміністрації.

 

Планування роботи райдержадміністрації

 

6.Робота райдержадміністрації проводиться за річним планом, який затверджуються розпорядженням голови райдержадміністрації.

 

7.Планування роботи райдержадміністрації здійснюється з метою створення умов для послідовної та узгодженої діяльності її структурних підрозділів та апарату.

 

8.Формування плану роботи райдержадміністрації здійснюється відділом цифрового розвитку, інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю апарату райдержадміністрації за пропозиціями структурних підрозділів райдержадміністрації та її апарату, погодженими із заступниками голови (відповідно до розподілу обов’язків), керівником апарату райдержадміністрації.

Планування роботи райдержадміністрації з підготовки проєктів регуляторних актів здійснюється з урахуванням статті 7 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

 

9.Пропозиції до плану роботи райдержадміністрації, погоджені із заступниками голови (відповідно до розподілу обов’язків), керівником апарату райдержадміністрації подаються структурними підрозділами райдержадміністрації та її апарату відділу цифрового розвитку, інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю апарату райдержадміністрації не пізніше, ніж за місяць до початку року.

У разі потреби такі пропозиції можуть надаватися безпосередньо заступниками Голови, керівником апарату райдержадміністрації.

 

10.Сформований відділом цифрового розвитку, інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю апарату райдержадміністрації   та погоджений у встановленому порядку проєкт плану роботи райдержадміністрації вноситься на розгляд голові облдержадміністрації та затверджується розпорядженням Голови райдержадміністрації і не пізніше ніж у триденний строк після його затвердження та доводиться до виконавців.

 

 11.Організацію контролю за виконанням планів роботи райдержадміністрації здійснюють заступники голови відповідно до розподілу обов’язків. Загальний контроль щодо виконання планів роботи забезпечує керівник апарату райдержадміністрації, а аналіз їх виконання проводить відділ цифрового розвитку, інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю апарату райдержадміністрації.

 

 12.Плани роботи райдержадміністрації передбачають заходи, спрямовані на виконання Конституції України, законів України, актів Президента України, Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України, інших центральних органів виконавчої влади (далі – акти законодавства), доручень Прем’єр-міністра України, державних і регіональних програм, здійснення інших, визначених законами повноважень та забезпечення реалізації державної політики.

До плану роботи райдержадміністрації включаються:

актуальні питання, пов’язані із здійсненням заходів з соціально-економічного розвитку району або окремих її адміністративно-територіальних одиниць, функціонуванням галузей господарського комплексу та розв’язанням проблем у соціальній сфері, поліпшенням діяльності місцевих органів виконавчої влади, їх взаємодією з органами місцевого самоврядування, які потребують розгляду на засіданні колегії, нараді у голови райдержадміністрації і його заступників та вжиття додаткових заходів;

основні організаційно-масові заходи, проведення яких забезпечується райдержадміністрацією або за її участі.

Плани роботи повинні містити питання:

підбиття підсумків діяльності райдержадміністрації за рік, квартал, місяць відповідно, із визначенням основних напрямів подальшої роботи;

діяльності структурних підрозділів райдержадміністрації з виконання актів законодавства, розпоряджень голови райдержадміністрації.

 

13.Додаткові (позапланові) питання включаються до затвердженого  плану роботи райдержадміністрації за рішенням голови райдержадміністрації. Питання виключається з плану роботи за рішенням  голови райдержадміністрації на підставі доповідної записки заступника голови (відповідно до розподілу обов’язків), керівника апарату райдержадміністрації.

 

14.Робота структурних підрозділів райдержадміністрації та її апарату проводиться за квартальними планами, що затверджуються заступниками голови (відповідно до розподілу обов’язків), керівником апарату райдержадміністрації за 3 дні до початку кварталу. Порядок планування роботи структурних підрозділів апарату райдержадміністрації встановлюється заступниками голови (відповідно до розподілу обов’язків) та керівником апарату райдержадміністрації.

Формування планів роботи структурних підрозділів райдержадміністрації та її апарату здійснюється  з  урахуванням положень пункту 12 цього Регламенту.

Додаткові (позапланові) питання включаються до планів роботи структурних підрозділів райдержадміністрації та її апарату і виключаються з них за рішенням заступника голови (відповідно до розподілу обов’язків), керівника апарату райдержадміністрації.

 

15.Контроль за виконанням планів роботи райдержадміністрації, структурних підрозділів райдержадміністрації та її апарату здійснюється заступниками голови (відповідно до розподілу обов’язків), керівником апарату райдержадміністрації.

 

Організація роботи апарату райдержадміністрації

 

16.Організація роботи апарату райдержадміністрації здійснюється відповідно до Регламенту та положення про апарат райдержадміністрації, що затверджується розпорядженням голови райдержадміністрації.

 

17.Апарат райдержадміністрації відповідно до покладених на нього завдань:

опрацьовує документи, що надходять до райдержадміністрації, готує до них аналітичні, довідкові та інші матеріали, а також проєкти доручень голови і заступників голови, керівника апарату райдержадміністрації;

здійснює опрацювання та розробку проєктів розпоряджень та наказів;

перевіряє за дорученням голови райдержадміністрації виконання актів законодавства, актів і доручень Президента України, Кабінету Міністрів України, розпоряджень голови облдержадміністрації та голови райдержадміністрації, структурними підрозділами райдержадміністрації;

здійснює контроль за своєчасним поданням доповідей, інформаційних та інших матеріалів з питань виконання актів законодавства, розпоряджень та доручень голови райдержадміністрації;

за дорученням голови райдержадміністрації проводить аналіз роботи органів місцевого самоврядування у межах повноважень і в порядку, визначених законодавством, надає методичну та іншу практичну допомогу з удосконалення організації їх роботи, готує пропозиції щодо поглиблення взаємодії райдержадміністрації з органами місцевого самоврядування для спільного вирішення питань економічного, соціального та культурного розвитку відповідних територій;

надає методичну та іншу практичну допомогу, спрямовану на правильне застосування, неухильне додержання актів законодавства структурними підрозділами, апаратом та посадовими особами райдержадміністрації;

готує аналітичні, інформаційні та інші матеріали з питань, що належать до повноважень райдержадміністрації та її апарату, які розглядаються головою, заступниками голови, керівником апарату райдержадміністрації;

організовує та проводить відповідно до законодавства внутрішній аудит в апараті, структурних підрозділах райдержадміністрації, а також підприємствах, установах та організаціях, які належать до сфери управління райдержадміністрації;

проводить разом із структурними підрозділами райдержадміністрації, територіальними органами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади аналіз соціально-економічного і суспільно-політичного становища на території району, розробляє та вносить голові райдержадміністрації пропозиції щодо його поліпшення;

здійснює матеріально-технічне і господарсько-побутове забезпечення діяльності райдержадміністрації та структурних підрозділів без статусу юридичних осіб публічного права;

забезпечує дотримання режиму роботи, належного протипожежного стану та дотримання правил охорони праці у службових приміщеннях райдержадміністрації адміністративного будинку (вул. Хмельницьке шосе, 17);

забезпечує організацію приймання-передачі інформації засобами електронного зв’язку відповідно до вимог законодавства, належний протипожежний стан у приміщеннях адміністрації та дотримання правил охорони праці;

провадить діяльність, пов’язану з державною таємницею, організовує та здійснює заходи щодо забезпечення режиму секретності в райдержадміністрації відповідно до вимог законодавства у сфері охорони державної таємниці;

здійснює єдиний порядок документування управлінської інформації та роботу з документами незалежно від форми їх створення, моніторинг стану виконання управлінських рішень та контроль за відповідністю їх виконання поставленому завданню;

здійснює підготовку та оформлення документів і вносить у встановленому порядку пропозиції щодо нагородження державними нагородами України, нагородами Кабінету Міністрів України, відзнаками обласного рівня та райдержадміністрації працівників органів виконавчої влади, місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій району;          

організовує особистий прийом громадян та розгляд їх звернень, контролює вирішення порушених у них питань, аналізує та узагальнює пропозиції, що містяться в них, розробляє заходи щодо усунення причин, які породжують обґрунтовані скарги і зауваження;

забезпечує висвітлення діяльності райдержадміністрації;

забезпечує прозорість та відкритість діяльності райдержадміністрації, а також забезпечує реалізацію права кожного на доступ до публічної інформації, що була отримана або створена в процесі виконання райдержадміністрацією завдань, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у її володінні;

виконує відповідно до Регламенту та положення про апарат інші функції.

 

18.Апарат райдержадміністрацій очолює керівник, який призначається на посаду головою райдержадміністрації у порядку, передбаченому законодавством про державну службу.

У разі тимчасової відсутності керівника апарату його обов’язки виконує керівник структурного підрозділу апарату райдержадміністрації відповідно до розпорядження голови райдержадміністрації.

 

19.Апарат райдержадміністрації у процесі виконання покладених на нього завдань взаємодіє із структурними підрозділами райдержадміністрації, територіальними органами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади та виконавчим апаратом районної ради.

 

Організація роботи з персоналом

 

20.Робота з персоналом в райдержадміністрації спрямовується на комплексне вирішення питань щодо комплектування райдержадміністрації висококваліфікованими і компетентними працівниками.

 

21.Організація роботи з персоналом в апараті райдержадміністрації та її структурних підрозділах без статусу юридичних осіб публічного права здійснюється за затвердженим керівником апарату райдержадміністрації річним планом, який передбачає здійснення заходів з добору, підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників, а також з інших питань управління персоналом.

Організацію роботи з персоналом в апараті райдержадміністрації та її структурних підрозділах без статусу юридичних осіб публічного права здійснює відділ управління персоналом апарату райдержадміністрації.

Робота з персоналом в апараті та структурних підрозділах райдержадміністрації проводиться відкрито і спрямовується на всебічне вивчення та врахування можливостей працівників, найбільш повне застосування їх здібностей, розвиток ініціативності, створення атмосфери заінтересованості у професійному зростанні.

 

22.Прийняття на державну службу в райдержадміністрацію та звільнення з державної служби здійснюється у порядку, встановленому законодавством про державну службу.

 

23.Для визначення якості виконання поставлених завдань, а також з метою прийняття рішення щодо преміювання, планування кар’єри державних службовців, виявлення потреби у професійному навчанні результати їх службової діяльності щороку підлягають оцінюванню в порядку, встановленому законодавством про державну службу.

 

24.На кожного прийнятого на роботу до райдержадміністрації працівника оформляється особова справа.

 

25.Відповідальність за реалізацію державної політики з питань управління персоналом, добір персоналу, документальне оформлення вступу на державну службу, її проходження та припинення, планування та організацію заходів з підвищення рівня професійної компетентності державних службовців апарату, структурних підрозділів без статусу юридичної особи публічного права та  керівників структурних підрозділів зі статусом юридичної особи публічного права райдержадміністрації несе відділ управління персоналом апарату райдержадміністрації.

 

26.Облік робочого часу працівників апарату та структурних підрозділів без статусу юридичної особи публічного права райдержадміністрації здійснюється відділом управління персоналом апарату райдержадміністрації  та передається до відділу фінансово-господарського забезпечення апарату райдержадміністрації для нарахування заробітної плати.

 

27.Щорічні відпустки працівникам апарату структурних підрозділів без статусу юридичної особи публічного права райдержадміністрації надаються в установленому законодавством порядку згідно з графіками відпусток.

 

28.Відпустка голові райдержадміністрації надається за погодженням з Головою облдержадміністрації, на підставі листа-погодження, відповідно до якого видає розпорядження про своє відбуття у відпустку.

Відпустка заступникам голови райдержадміністрації надається розпорядженням голови райдержадміністрації.

 

Відпустка працівникам апарату та структурних підрозділів без статусу юридичної особи публічного права райдержадміністрації надається наказом керівника апарату, а у разі його відсутності керівником структурного підрозділу апарату райдержадміністрації відповідно до розпорядження голови райдержадміністрації.

 

29.Керівники самостійних структурних підрозділів райдержадміністрації за погодженням з головою райдержадміністрації видають наказ про своє відбуття у відпустку, копія якого надається відділу управління персоналом апарату райдержадміністрації.

 

Організація роботи з документами та контроль за їх виконанням

 

30.Організація роботи з документами в райдержадміністрації здійснюється згідно з Інструкцією з діловодства, що затверджується розпорядженням голови райдержадміністрації, розробленої відповідно до Типової інструкції з діловодства в міністерствах, інших центральних та місцевих органах виконавчої влади, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 17 січня 2018 року № 55.

Організація роботи з документами, що містять обмежений доступ, здійснюється в установленому законодавством порядку.

 

31.Відповідальність за організацію виконання документів несуть голова, заступники голови (відповідно до розподілу обов’язків), керівник апарату, керівники структурних підрозділів райдержадміністрації та її апарату.

 

32.Контроль за виконанням здійснюється стосовно зареєстрованих документів у яких встановлено завдання або які містять питання, що потребують вирішення.

Обов’язковому контролю підлягає виконання завдань, визначених законами України, актами і дорученнями Президента України, Кабінету Міністрів України, розпорядженнями та дорученнями Голови облдержадміністрації, розгляд звернень комітетів Верховної Ради України, запитів і звернень народних депутатів України, депутатів місцевих рад, запитів на інформацію, звернень громадян.

Контроль за виконанням завдань, визначених актами законодавства, дорученнями Президента України, Прем’єр-міністра України, розпорядженнями та дорученнями Голови облдержадміністрації, а також за розглядом звернень комітетів Верховної Ради України, запитів і звернень народних депутатів України, депутатів місцевих рад здійснюється керівниками структурних підрозділів райдержадміністрації та її апарату, за розглядом звернень громадян та запитів на інформацію та інших документів, у тому числі вихідних – відділом цифрового розвитку, інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю апарату райдержадміністрації.

Контроль за виконанням документів щодо питань, з яких вони прийняті, покладається на заступників голови (відповідно до розподілу обов’язків), керівника апарату, керівників структурних підрозділів райдержадміністрації та її апарату, до компетенції яких входить вирішення визначених у документах завдань.

 

33.Контроль за виконанням актів законодавства, актів і доручень Президента України, Кабінету Міністрів України, розпоряджень голів облдержадміністрації та райдержадміністрації, розглядом звернень комітетів Верховної Ради України, запитів і звернень народних депутатів України та депутатів місцевих рад здійснюється шляхом:

систематичного аналізу стану виконання документів керівниками структурних підрозділів райдержадміністрації та її апарату;

розгляду питань діяльності (заслуховування звіту) виконавців на засіданнях колегії, нарадах у голови райдержадміністрації або його заступників.

 

34.За результатами розгляду матеріалів, що містять відомості про можливий зрив своєчасного чи у повному обсязі виконання документа або передбаченого ним окремого завдання, голова райдержадміністрації або його заступник (відповідно до розподілу обов’язків), керівник апарату дає доручення виконавцям вжити додаткових заходів для усунення причини.

 

35.Організація діловодства в апараті райдержадміністрації забезпечується відділом цифрового розвитку, інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю апарату райдержадміністрації та ведеться згідно з номенклатурою справ, яка щорічно до кінця поточного року переглядається та уточнюється.

Облік, ознайомлення, зберігання, використання і знищення документів та інших матеріальних носіїв інформації, що містять службову інформацію та мають гриф «Для службового користування», здійснюється відділом цифрового розвитку, інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю апарату райдержадміністрації.              

Робота з таємними документами ведеться головним спеціалістом з режимно-секретної роботи апарату райдержадміністрації у визначеному відповідним законодавством порядку.         

 

36.Документи, що надсилаються Президенту України, Верховній Раді України, Офісу Президента України, Кабінету Міністрів України, народним депутатам України, Секретаріату Кабінету Міністрів України, Голові облдержадміністрації, обласній Раді, депутатам обласної Ради підписуються виключно головою райдержадміністрації або посадовою особою, яка виконує його обов’язки згідно з розподілом обов’язків.

Документи, що надсилаються установам вищого рівня, територіальним органам та доручення підприємствам, установам, організаціям району, районній раді підписуються керівництвом райдержадміністрації згідно з розподілом обов’язків.

 

37.Не допускається підписання керівниками структурних підрозділів райдержадміністрації проєктів документів із зверненнями безпосередньо до Верховної Ради України, Президента України, Офісу Президента України, Прем’єр-міністра України, Кабінету Міністрів України, Секретаріату Кабінету Міністрів України, міністрів, оминаючи райдержадміністрацію,  якщо інше не передбачено законодавством.

 

38.Проєкти договорів та угод, що надійшли від підприємств, установ та організацій підлягають опрацюванню заінтересованими структурними підрозділами райдержадміністрації та її апарату (в обов’язковому порядку Відділом правового забезпечення).

Підписані керівництвом райдержадміністрації договори та угоди реєструються і обліковуються у спеціальному журналі, який зшивається, сторінки якого нумеруються, та зберігається у відділі правового забезпечення управління з питань правового забезпечення та взаємодії з органами місцевого самоврядування апарату райдержадміністрації.

 

39.Діяльність райдержадміністрації щодо реалізації нагородної політики здійснюється відповідно до Закону України «Про державні нагороди в Україні» та інших нормативно-правових актів з цього питання.  

Райдержадміністрація розглядає і вносить в установленому порядку пропозиції щодо нагородження державними нагородами України, нагородами Кабінету Міністрів України, заохочує відзнаками обласного та районного рівня працівників органів виконавчої влади, місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій району.           

Підготовку та оформлення документів щодо нагородження здійснює відділ управління персоналом апарату райдержадміністрації.

 

 40.Відзначення урочистих подій та професійних свят проводиться за участю голови райдержадміністрації або його заступників, керівників структурних підрозділів райдержадміністрації, установ, організацій, підприємств згідно з календарем державних і професійних свят та планом роботи райдержадміністрації.

 

41.Райдержадміністрація має гербову печатку встановленого зразка. Відповідальним за зберігання та законність використання гербової печатки є голова райдержадміністрації, а за його дорученням – один із заступників голови райдержадміністрації.

 

42.Гербовою печаткою райдержадміністрації засвідчуються підписи голови, заступників голови, керівника апарату райдержадміністрації, а також керівників структурних підрозділів райдержадміністрації без статусу юридичних осіб публічного права – при вчиненні дії на підставі акту голови райдержадміністрації.

 

43.У структурних підрозділах райдержадміністрації без статусу юридичних осіб публічного права, структурних підрозділах апарату райдержадміністрації, а саме: архівний відділ, відділ архітектури та просторового розвитку, відділи: цифрового розвитку, інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю; управляння персоналом;  державного реєстру виборців; головні спеціалісти: режимно-секретної роботи; мобілізаційної роботи апарату райдержадміністрації використовуються відповідні печатки для документів, пакетів і штампи. 

                   

 

Організація розгляду звернень громадян та проведення

особистого прийому громадян

 

  1. Реалізація громадянами України конституційного права на звернення в райдержадміністрації здійснюється згідно з вимогами Закону України «Про звернення громадян» та інших нормативно-правових актів.

Організація розгляду звернень громадян, зокрема ведення діловодства та проведення особистого прийому громадян, покладається  на відділ цифрового розвитку, інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю апарату райдержадміністрації.

Діловодство за зверненнями громадян ведеться відповідно до Інструкції з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об’єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форми власності, у засобах масової інформації, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 14 квітня 1997 року № 348.

 

45.Особистий прийом громадян проводить голова райдержадміністрації, його заступники, керівники структурних підрозділів райдержадміністрації згідно з графіком та положенням про прийом громадян, який затверджується головою райдержадміністрації та оприлюднюється через засоби масової інформації.

Графік особистого прийому громадян повинен містити інформацію про місце проведення, дні і години прийому.

Виїзні прийоми громадян посадовими особами райдержадміністрації проводяться відповідно до графіка, затвердженого головою райдержадміністрації.

 

46.Порушені у зверненнях громадян питання розглядаються головою райдержадміністрації або його заступниками (згідно з розподілом обов’язків), які дають доручення керівникам відповідних структурних підрозділів райдержадміністрації, установ, організацій та відомств, головам територіальних громад щодо вивчення, перевірки і вирішення порушених у зверненнях питань відповідно до чинного законодавства.

Про результати розгляду звернень керівниками структурних  підрозділів райдержадміністрації та її апарату, установ, організацій та відомств доповідають керівництву райдержадміністрації і на їх підставі інформується облдержадміністрація та її структурні підрозділи, якщо звернення взяті ними на контроль.

Якщо питання, порушені в одержаному райдержадміністрацією зверненні, не входять до її повноважень, воно в термін не більше п’яти днів пересилається відділом цифрового розвитку, інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю апарату райдержадміністрації за належністю відповідному органу чи посадовій особі, про що повідомляється громадянину, який подав звернення. У разі якщо звернення не містить даних, необхідних для прийняття обґрунтованого рішення райдержадміністрацією чи її посадовою особою, відділ цифрового розвитку, інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю апарату райдержадміністрації в той же термін повертає його громадянину з відповідними роз’ясненнями.

 

Організація забезпечення доступу до публічної інформації, розпорядником якої є райдержадміністрація

 

47.Забезпечення прозорості та відкритості діяльності райдержадміністрації, а також забезпечення реалізації права кожного на доступ до публічної інформації, що була отримана або створена у процесі виконання райдержадміністрацією своїх обов’язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні райдержадміністрації, здійснюється відділом цифрового розвитку, інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю апарату райдержадміністрації.

 

48.Забезпечення доступу до публічної інформації, розпорядником якої є райдержадміністрація, здійснюється за такими напрямами:

збирання, систематизація, накопичення, зберігання та оприлюднення публічної інформації, що була отримана або створена у процесі виконання райдержадміністрацією своїх обов’язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні райдержадміністрації, крім публічної інформації з обмеженим доступом;

організація прийому запитів на інформацію, що надходять до райдержадміністрації як розпорядника інформації, забезпечення їх своєчасного опрацювання та надання відповідей на них у порядку та у строки, визначені Законом України «Про доступ до публічної інформації»;

координація діяльності та надання методичної допомоги посадовим особам структурних підрозділів райдержадміністрації, які призначені відповідальними з питань доступу до публічної інформації.

 

49.Порядок складання, подання та розгляду запитів на інформацію, розпорядником якої є райдержадміністрація, та Положення про систему обліку публічної інформації, затверджуються розпорядженнями голови райдержадміністрації.

 

Організація правового забезпечення діяльності райдержадміністрації

 

50.Правове забезпечення діяльності райдержадміністрації, а також надання методичної та практичної допомоги з правових питань здійснює відділ правового забезпечення управління з питань правового забезпечення та взаємодії з органами місцевого самоврядування апарату райдержадміністрації (далі - Відділ правового забезпечення).

 

 Відділ правового забезпечення підпорядковується голові райдержадміністрації, а з питань організації роботи апарату райдержадміністрації – керівнику апарату райдержадміністрації.

 

51.У своїй діяльності Відділ правового забезпечення керується Конституцією та законами України, а також указами Президента України, актами Кабінету Міністрів України і постановами Верховної Ради України та розпорядженнями голови  обласної  та районної держадміністрацій.

 

52.Основними завданнями Відділу правового забезпечення є:

 

правове забезпечення діяльності райдержадміністрації;

організація правової роботи, спрямованої на правильне застосування і неухильне додержання вимог актів законодавства в апараті та структурних підрозділах райдержадміністрації, а також посадовими особами райдержадміністрації;

підготовка інформаційних, довідкових та інших матеріалів з питань застосування законодавства.

 

53.Відділ правового забезпечення відповідно до покладених на нього завдань:

забезпечує відповідність законодавству проєктів розпоряджень голови райдержадміністрації, наказів керівника апарату райдержадміністрації, рішень її колегії та інших актів райдержадміністрації;

проводить правову експертизу проєктів розпоряджень голови райдержадміністрації, наказів керівника апарату райдержадміністрації, готує висновки правової експертизи у разі їх невідповідності актам законодавства та подає пропозиції щодо приведення таких проєктів у відповідність з вимогами законодавства;

визначає, які розпорядження голови райдержадміністрації є нормативно-правовими актами і підлягають державній реєстрації в органах юстиції;

надає методичну допомогу працівникам апарату райдержадміністрації та структурним підрозділам райдержадміністрації щодо правильного застосування норм законодавства під час виконання покладених на них завдань і функціональних обов’язків;

представляє інтереси райдержадміністрації у судах  та інших державних органах під час розгляду правових питань або спорів;

виконує інші функції з правового забезпечення діяльності райдержадміністрації відповідно до цього регламенту та Положення про Відділ правового забезпечення.

 

Консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи,

служби і комісії райдержадміністрації

 

54.Для сприяння здійсненню повноважень райдержадміністрації її голова утворює консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи (ради, колегії, робочі групи тощо), служби та комісії з визначенням їх завдань, функцій та персонального складу.

З метою забезпечення участі громадян в управлінні державними справами при райдержадміністрації відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 03 листопада 2010 року № 996 утворюється громадська рада.

Рішення зазначених органів оформлюються протоколами.

 

55.Для узгодженого розгляду питань, що належать до компетенції райдержадміністрації, обговорення найважливіших напрямів її діяльності розпорядженням голови райдержадміністрації утворюється колегія районної державної адміністрації (далі – колегія) у складі голови райдержадміністрації (голова колегії), його заступників, керівника апарату та керівників структурних підрозділів райдержадміністрації.

До складу колегії можуть входити за згодою керівники територіальних органів центральних органів виконавчої влади, посадові особи органів місцевого самоврядування.

До складу колегії за пропозицією громадських організацій, творчих спілок, підприємств, наукових установ та інших організацій можуть бути включені їх представники.

 

56.Засідання колегії вважається правоможним, якщо на ньому присутні не менш як дві третини загальної кількості її членів і проводяться відповідно до плану роботи райдержадміністрації, а позачергові – за потреби.

 

57.Рішення колегії приймається відкритим голосуванням більшістю  голосів присутніх на засіданні її членів. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого. В окремих випадках за рішенням головуючого може бути застосована процедура таємного голосування.

Рішення колегії оформлюється протоколом, який підписується головою колегії і є підставою для видання відповідного розпорядження. В окремих випадках за підсумками засідання колегії можуть також видаватися доручення голови і протокольне рішення.

 

58.Організаційне та технічне забезпечення, зокрема стенографування (технічний запис) засідань колегії здійснює апарат райдержадміністрації.

 

59.У своїй роботі колегія керується Положенням про колегію районної державної адміністрації, розробленого на підставі Типового положення про колегію міністерства, іншого центрального органу виконавчої влади і місцевої державної адміністрації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02 жовтня 2003 року № 1569 та цим Регламентом.

 

60.Засідання діючих при райдержадміністрації дорадчих органів (комісій, рад, робочих груп тощо) проводяться за потреби. Підготовка, проведення і документальне оформлення цих засідань забезпечується відповідальними секретарями або іншими особами, визначеними керівниками зазначених органів, відповідно до Інструкції з діловодства в райдержадміністрації.

 

Порядок підготовки та проведення нарад та інших заходів

 

61.Голова, заступники Голови, керівник апарату, керівники структурних підрозділів райдержадміністрації проводять відповідно до плану роботи райдержадміністрації наради з метою оперативного розгляду та вирішення питань, що належать до повноважень райдержадміністрації. На наради запрошуються посадові особи за окремим списком.

За підсумками оперативних нарад, у разі потреби, працівниками апарату райдержадміністрації оформлюються протоколи та відповідні доручення.

 

62.План проведення нарад затверджує відповідна посадова особа. Пропозиції про строки, час, місце та інші питання, пов’язані з організацією підготовки і проведення нарад, семінарів та інших заходів, погоджуються із керівником апарату райдержадміністрації.

Організація проведення нарад за участі голови райдержадміністрації,  заступників та керівника апарату райдержадміністрації покладається на апарат або відповідні структурні підрозділи райдержадміністрації.

Підготовку нарад з галузевих питань за участю заступників голови райдержадміністрації здійснюють працівники апарату райдержадміністрації та керівники відповідних структурних підрозділів райдержадміністрації.

 

63.Порядок денний, дата, час та список учасників наради визначаються головою або відповідними заступниками голови райдержадміністрації.  

 

  1. Повідомлення про запрошення на заходи, які проводяться головою райдержадміністрації, і реєстрація прибуття на них керівників органів місцевого самоврядування та їх заступників, керівників структурних підрозділів райдержадміністрації та її апарату, територіальних органів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, районних установ і організацій здійснюється відділом цифрового розвитку, інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю апарату райдержадміністрації; під головуванням заступників голови (відповідно до розподілу обов’язків) – працівниками апарату райдержадміністрації; інших категорій учасників заходів – відповідними структурними підрозділами райдержадміністрації.

 

65.Порядок денний, аналітичні довідки про стан справ та обґрунтування причини внесення питання на розгляд надсилаються учасникам наради завчасно, а з додаткових (позапланових) питань – подаються у день проведення наради.

 

66.Рішення, прийняті на нарадах, оформлюються протоколами не пізніше ніж у триденний термін. Оформлення протоколів нарад під головуванням голови райдержадміністрації здійснюється відділом цифрового розвитку, інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю апарату, інших нарад – структурними підрозділами райдержадміністрації, відповідальними за підготовку і проведення нарад.

Протокол наради підписується головуючим.

За результатами розгляду питань на нарадах можуть видаватися розпорядження або доручення голови райдержадміністрації.

 

67.Контроль за виконанням рішень, прийнятих на нарадах у голови райдержадміністрації та його заступників, здійснюється її апаратом, а в окремих випадках – структурними підрозділами райдержадміністрації, які подають посадовій особі, що проводила нараду, аналітичні та інформаційні довідки про стан виконання рішень, прийнятих на нараді.

 

68.Підготовка проведення заходів до пам’ятних дат, урочистих подій тощо покладається на заступників Голови (відповідно до розподілу обов’язків), керівника апарату і ведеться згідно з планами підготовки заходів, які затверджуються головою райдержадміністрації.

 

Порядок внесення та розгляду проєктів

розпоряджень голови райдержадміністрації

 

69.Голова райдержадміністрації на виконання актів законодавства, доручень Прем’єр-міністра України, за власною ініціативою видає одноособово в межах повноважень райдержадміністрації розпорядження.

 

70.Проєкти розпоряджень голови райдержадміністрації (далі – проєкти розпоряджень) готують  відповідні структурні підрозділи райдержадміністрації та її апарату, територіальні органи міністерств та інших центральних органів виконавчої влади.

 

71.У разі коли розроблення проєкту розпорядження доручено кільком структурним підрозділам райдержадміністрації чи її апарату або іншому органу – головним розробником є виконавець, зазначений першим.

 

72.Проєкти розпоряджень підлягають обов’язковому погодженню із заінтересованими структурними підрозділами райдержадміністрації, а у разі потреби з іншими органами чи установами, які головний розробник проєкту визначає самостійно, виходячи із змісту його основних положень.

У разі, коли проєкт розпорядження стосується розвитку конкретної адміністративно-територіальної одиниці або інтересів окремої територіальної громади, такий проєкт головним розробником надсилається відповідному органу місцевого самоврядування для розгляду і внесення пропозицій.

Головний розробник організовує, спрямовує і координує роботу заінтересованих структурних підрозділів райдержадміністрації та інших органів з розроблення проєкту розпорядження, вживає вичерпних заходів для врегулювання розбіжностей у їх позиціях щодо проєкту (проводить консультації, узгоджувальні наради, робочі зустрічі тощо), отримує  від них інформаційно-аналітичні та інші необхідні матеріали.

Керівники заінтересованих структурних підрозділів райдержадміністрації, її апарату та інших органів, за зверненням головного розробника проєкту розпорядження, у визначений ним термін забезпечують його опрацювання та погодження.

Проєкти розпоряджень погоджуються шляхом їх візування керівниками структурних підрозділів райдержадміністрації та її апарату, інших органів, заступниками голови та керівником апарату райдержадміністрації. При цьому зазначається посада (у разі потреби), ініціал і прізвище особи, яка візує проєкт  розпорядження, а також дата візування.

Проєкти розпоряджень, які розробляються на виконання актів законодавства та доручень Прем’єр-міністра України, погоджуються не пізніше ніж у дводенний термін після їх подання головним розробником.

Якщо заінтересовані керівники структурних підрозділів облдержадміністрації чи її апарату, інших органів не висловили своєї позиції щодо проєкту розпорядження у визначений головним розробником термін такий проєкт розпорядження вважається погодженим без зауважень.

За результатами погодження проєкту розпорядження головним розробником готується довідка про погодження (додаток 1), у якій зазначаються заінтересовані структурні підрозділи райдержадміністрації та її  апарату, інші органи, керівники яких:

погодили проєкт розпорядження без зауважень;

висловили зауваження та пропозиції, враховані головним розробником;

висловили зауваження та пропозиції, не враховані головним розробником;

не висловили своєї позиції щодо проєкту розпорядження.

Довідка про погодження може не готуватись у разі, коли проєкт розпорядження стосується кадрових, організаційних (внутрішніх) питань діяльності райдержадміністрації.

Копії документів погодження проєкту розпорядження зберігаються в архівних справах головного розробника проєкту.

 

73.Неврегульовані розбіжності у позиціях заінтересованих структурних підрозділів райдержадміністрації, та її апарату, інших органів щодо проєкту розпорядження оформлюються головним розробником у вигляді протоколу узгодження позицій (додаток 2), який  підписує керівник структурного підрозділу райдержадміністрації та її апарату,  іншого органу, що є головним розробником.

 

74.Головний розробник готує пояснювальну записку до проєкту розпорядження (додаток 3), що повинна містити необхідні розрахунки, обґрунтування і прогнози соціально-економічних та інших результатів реалізації виданого розпорядження.

До пояснювальної записки, у разі потреби, можуть додаватися інформаційно-довідкові матеріали (таблиці, графіки тощо). Загальний обсяг пояснювальної записки не повинен перевищувати чотирьох аркушів.

Пояснювальна записка не подається до проєктів розпоряджень з кадрових питань, питань внесення змін до складу комісії, робочої групи або з інших організаційних питань.

Подання пояснювальної записки до проєктів розпоряджень нормативного характеру, зокрема регуляторних актів, є обов’язковим.

 

75.У разі коли проєкт розпорядження, що готується, тягне за собою зміни або доповнення до інших розпоряджень, такі зміни або доповнення включаються у текст проєкту або подаються у вигляді проєкту окремого розпорядження одночасно з основним проєктом. До таких проєктів розпоряджень додається порівняльна таблиця (додаток 4), у якій зазначаються положення (норми) розпорядження, що є чинними, а також пропозиції стосовно викладення їх у новій редакції.

 

76.У разі проведення публічного обговорення проєкту розпорядження головний розробник вносить його разом з довідкою, у якій зазначаються особи, що були залучені до такого обговорення, його результати, а також рішення щодо врахування пропозицій чи обґрунтування їх відхилення загалом або частково.

 

77.Проєкт розпорядження із соціально-економічних питань, як правило, має вступну частину (преамбулу), у якій коротко наводяться основні результати аналізу стану справ та причини виникнення недоліків у розв’язанні відповідних проблем, визначається мета видання розпорядження.

Нормативні положення та завдання суб’єктам відносин, передбачені у  проєкті розпорядження, повинні бути конкретними і реальними, спрямованими на досягнення у найкоротший строк визначеної мети та містити перелік виконавців і терміни виконання завдань.

У проєкті розпорядження можуть передбачатися у разі потреби проміжні контрольні строки інформування райдержадміністрації про хід виконання встановлених завдань.

Проєкти розпоряджень з питань соціально-економічного розвитку у разі потреби попередньо обговорюються на засіданнях колегії райдержадміністрації.

 

78.У разі розроблення проєкту розпорядження, який має ознаки регуляторного акта, головний розробник проводить аналіз його регуляторного впливу відповідно до вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» за  Методикою  проведення аналізу впливу регуляторного акта, затвердженою постановою  Кабінету Міністрів України від 11 березня 2004 року № 308.

Головний розробник разом з проєктом розпорядження, який має ознаки регуляторного акта подає:

копію рішення Державної регуляторної служби України про його погодження або копію рішення апеляційної регуляторної комісії про задоволення скарги головного розробника щодо відмови зазначеного органу в погодженні проєкту акта разом з аналізом його регуляторного впливу;

копію повідомлення про оприлюднення проєкту.

 

79.Підготовлений проєкт розпорядження підписується керівником органу, що є головним розробником та вноситься голові райдержадміністрації разом з документами, передбаченими пунктами 73–76 цього регламенту.

За дорученням голови райдержадміністрації або його заступника (відповідно до розподілу обов’язків), керівника апарату райдержадміністрації опрацювання внесеного проєкту розпорядження та редагування його тексту  здійснюється у відповідних структурних підрозділах апарату райдержадміністрації.

Строк опрацювання проєкту розпорядження в апараті райдержадміністрації не повинен перевищувати 15 робочих днів. У разі потреби зазначений строк може бути продовжено на обґрунтоване прохання посадової особи апарату райдержадміністрації.

 

80.Проєкти розпоряджень підлягають обов’язковій правовій експертизі в Відділі правового забезпечення.

У разі, коли проєкт розпорядження подано апарату райдержадміністрації з порушенням визначених у цьому розділі вимог, Відділ правового забезпечення доповідає про це керівнику апарату райдержадміністрації, який у дводенний термін супровідним листом за своїм підписом (додаток 5) повертає головному розробникові проєкт розпорядження та матеріали до нього.

Відділ правового забезпечення опрацьовує поданий проєкт розпорядження, зокрема проводить його правову експертизу, вносить виправлення, пов’язані з приведенням проєкту розпорядження у відповідність з вимогами нормопроєктувальної  техніки, а також у разі потреби, редагує проєкт розпорядження.

Відділ правового забезпечення під час проведення правової експертизи:

перевіряє проєкт розпорядження на відповідність Конституції та законам України, іншим актам законодавства;

оцінює ефективність обраного правового шляху врегулювання проблеми;

перевіряє проєкт розпорядження на відповідність вимогам, встановленим цим регламентом, а також повноту погодження із заінтересованими органами.

У разі виявлення невідповідності проєкту розпорядження чи його окремих положень актам законодавства Відділ правового забезпечення готує зауваження до такого проєкту та повертає його на доопрацювання головному розробникові з відповідними пропозиціями. У разі коли недоліки проєкту розпорядження не можуть бути усунені шляхом доопрацювання, Відділ правового забезпечення готує висновок (додаток 6).

Проєкт розпорядження, у тексті якого містяться посилання на нормативно-правові акти, подається для проведення правової експертизи разом з текстами зазначених актів.

 

81.Якщо під час опрацювання проєкту розпорядження виявлено необхідність внесення до нього істотних змін, проєкт повертається для доопрацювання та повторного погодження.

 

82.Головний розробник, не пізніше як за 20 робочих днів до дати розгляду з метою видання через відділ цифрового розвитку, інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю апарату райдержадміністрації, забезпечує оприлюднення проєкту розпорядження нормативного характеру на офіційному вебсайті райдержадміністрації.

 

83.Проєкт розпорядження візується головним розробником, працівниками апарату райдержадміністрації, які здійснювали його опрацювання, зокрема, в обов’язковому порядку начальником Відділу правового забезпечення, заступниками голови (згідно з розподілом обов’язків), керівником апарату, відповідальним з питань запобігання та виявлення корупції. Завізований проєкт розпорядження головним розробником передається голові райдержадміністрації через керівника апарату райдержадміністрації.

Нормативно-правові акти райдержадміністрації візуються Відділом правового забезпечення на кожній сторінці.

Забороняється надавати на підпис голові райдержадміністрації проєкт розпорядження, який не пройшов опрацювання та візування у порядку, визначеному цим Регламентом.

 

84.Розпорядження голови райдержадміністрації ненормативного характеру набирають чинності з дня їх видання, якщо самими розпорядженнями не встановлено більш пізній термін набрання чинності. Розпорядження доводяться до їх виконавців, а у разі потреби – оприлюднюються.

Розпорядження голови райдержадміністрації нормативного характеру підлягають державній реєстрації у Центрально-Західному міжрегіональному управлінні  Міністерства юстиції (м. Хмельницький) згідно з Положенням про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств, інших органів виконавчої влади, затвердженим постановою Кабінету  Міністрів України від  28  грудня  1992  року № 731.

Розпорядження голови райдержадміністрації нормативного характеру набирають чинності з дня їх реєстрації, якщо самими актами не встановлено більш пізній строк введення їх у дію.

Розпорядження голови райдержадміністрації, що стосуються прав та обов’язків громадян або мають загальний характер, підлягають оприлюдненню і набирають чинності з дня їх оприлюднення, якщо самими актами не встановлено більш пізній строк набрання чинності.

Розпорядження голови райдержадміністрації, зазначені в абзацах третьому і четвертому цього пункту, оприлюднюються у порядку, передбаченому Законом України «Про доступ до публічної інформації».

Додатки до розпоряджень голови райдержадміністрації є їх невід’ємною частиною, підписуються керівником структурного підрозділу райдержадміністрації, який є головним розробником проєкту розпорядження.

У випадку розробки проєкту розпорядження територіальним органом міністерства, іншим центральним органом виконавчої влади додатки до розпоряджень підписуються керівником апарату райдержадміністрації.

Копії розпоряджень засвідчуються керівником апарату райдержадміністрації чи відділом управління персоналом апарату райдержадміністрації та надсилаються заінтересованим установам, посадовим особам, працівникам у електронній формі. У разі необхідності надсилання копії розпорядження установі, яка не є учасником системи електронного документообігу райдержадміністрації, їй надсилається копія у паперовій формі. У такому випадку складається картка розсилки (лише щодо тих установ, яким надсилається у паперовій формі), що підписується працівником, який його склав.

Розпорядження голови райдержадміністрації нормативного та індивідуального характеру (крім внутрішньоорганізаційних) оприлюднюються на офіційному вебсайті райдержадміністрації.

Головний розробник забезпечує відповідно до вимог  Закону України  «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» відстеження результативності виданого розпорядження.

 

Публічне обговорення проєкту розпорядження

голови райдержадміністрації

 

85.Проєкт розпорядження, який стосується життєвих інтересів широких верств населення району, прав, свобод і законних інтересів громадян, передбачає затвердження регіональних  програм економічного, соціального, культурного розвитку, а також має важливе соціально-економічне значення для її розвитку, може бути винесений для публічного обговорення на будь-якому етапі підготовки шляхом опублікування у місцевих засобах масової інформації або доведення до відома населення в інший спосіб.

 

86.Рішення про проведення публічного обговорення проєкту розпорядження приймає голова райдержадміністрації на підставі пропозиції головного розробника або за власною ініціативою.

Пропозиція щодо проведення публічного обговорення проєкту розпорядження повинна містити обґрунтування необхідності обговорення та інформацію про джерела фінансування його проведення, стислий зміст, мету та очікувані результати видання розпорядження.

Пропозиція підписується головним розробником та візується керівниками заінтересованих структурних підрозділів райдержадміністрації чи її апарату або іншими органами.

До пропозиції додаються проєкт розпорядження, завізований керівником органу, що є головним розробником, та план проведення публічного обговорення.

У плані проведення публічного обговорення зазначається:

верстви та групи населення, які  повинні взяти участь в обговоренні;

результати, яких необхідно досягти;

заходи, які  передбачено здійснити в ході обговорення;

строк проведення обговорення.

Проєкт розпорядження, який має ознаки регуляторного акта, оприлюднюється у порядку та у спосіб, передбачений статтями 9, 12, 13 і 20 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

 

87.Організація проведення публічного обговорення покладається на головного розробника.

Публічне громадське обговорення проєкту розпорядження проводиться відповідно до Порядку проведення консультацій з громадськістю з питань формування та реалізації державної політики, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03 листопада 2010 року № 996.

Головний розробник невідкладно, але не пізніше чотирьох робочих днів з дня прийняття рішення про публічне громадське обговорення, через відділ цифрового розвитку, інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю апарату райдержадміністрації забезпечує оприлюднення проєкту розпорядження на офіційному вебсайті райдержадміністрації.

 

88.Пропозиції та зауваження, що надійшли у процесі публічного обговорення проєкту розпорядження, розглядаються головним розробником, узагальнюються та враховуються під час доопрацювання проєкту.

Доопрацювання проєкту розпорядження за результатами обговорення може бути підставою для звернення головного розробника до голови райдержадміністрації щодо продовження строку внесення цього проєкту на його розгляд.

 

Взаємовідносини райдержадміністрації з іншими органами

державної влади та органами місцевого самоврядування

 

89.Взаємовідносини райдержадміністрації з іншими органами державної влади та органами місцевого самоврядування здійснюються в установленому законами порядку з метою забезпечення належного виконання покладених на райдержадміністрацію завдань.

Контроль за виконанням органами місцевого самоврядування делегованих повноважень органів виконавчої влади здійснюється у встановленому законодавством порядку.

 

90.Координація взаємовідносин райдержадміністрації із центральними органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування здійснюється керівництвом райдержадміністрації.

 

91.Відповідальність за координацію взаємовідносин апарату райдержадміністрації органами державної влади, їх територіальними органами та органами місцевого самоврядування покладається на керівника апарату райдержадміністрації.

 

92.Взаємовідносини райдержадміністрації з районною радою та іншими органами місцевого самоврядування здійснюються з метою забезпечення чіткого і злагодженого їх функціонування шляхом сприяння реалізації їх повноважень.

Контроль за виконанням органами місцевого самоврядування делегованих повноважень органів виконавчої влади здійснюється у встановленому законодавством порядку.

 

93.Райдержадміністрація готує та подає зауваження і пропозиції з питань розвитку відповідної адміністративно-територіальної одиниці до проєктів актів законодавства, які розробляються іншими органами.

З метою врахування громадської думки щодо проєкту акта законодавства з питань розвитку конкретної адміністративно-територіальної одиниці, що надійшов від інших державних органів для погодження райдержадміністрацією, може бути проведене його громадське обговорення.

 

94.З метою забезпечення прозорості у роботі райдержадміністрації, об’єктивної оцінки реальної ситуації в районі, прийняття райдержадміністрацією ефективних управлінських рішень здійснюється оперативне інформування органів виконавчої влади, населення про події у різних сферах життя району.

 

  1. Копії розпоряджень голови райдержадміністрацій надсилаються до облдержадміністрації у електронному вигляді до 10-го числа наступного місяця з дня їх прийняття та Департаменту правового забезпечення облдержадміністрації – щоп’ятниці.

 

Порядок користування службовим приміщенням та

режим роботи апарату райдержадміністрації

 

96.Апарат райдержадміністрації та структурні підрозділи облдержадміністрації без статусу юридичної особи публічного права працюють з понеділка до четверга з 08 до 17 го­дини 15 хвилин, у п’ятницю – з 08 до 16 години, перерва на обід – з 13 до 14 години. Вихідні дні – субота, неділя. Час початку робочого дня може змінюватися відповідно до розпорядження голови райдержадміністрації.

 

97.Для вирішення невідкладних питань відповідно до розпорядження голови райдержадміністрації або наказу керівника апарату райдержадміністрації у приміщенні райдержадміністрації може встановлюватися чергування працівників апарату облдержадміністрації.

 

98.Окремі робочі кімнати структурних підрозділів апарату райдержадміністрації, у яких зберігаються документи з питань основної діяльності райдержадміністрації, грошові та значні матеріальні цінності, у неробочий час здаються під охорону черговому працівнику на центральному вході адмінбудинку. Робота у цих кімнатах у позаробочий час може проводитись з дозволу керівника структурного підрозділу або керівництва райдержадміністрації.

 

99.Винесення майна з приміщень, які перебувають у користуванні райдержадміністрації, перенесення його з однієї кімнати в іншу проводиться лише з дозволу начальника відділу фінансово-господарського забезпечення апарату райдержадміністрації або матеріально-відповідальної особи за таке майно.

Майно, що знаходиться у робочих кімнатах, закріплюється за працівниками, які в них працюють. Працівники апарату несуть відповідальність за збере­ження і правильність користування майном, при звільненні з роботи здають йо­го матеріально-відповідальній особі або начальнику відділу фінансово-господарського забезпечення апарату райдержадміністрації.

 

Вінницька районна державна адміністрація

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International. Використання будь-яких матеріалів, що опубліковані на цьому сайті, дозволяється при умові зазначення посилання (для інтернет-видань - гіперпосилання) на офіційний сайт Вінницької райдержадміністрації www.vinrda.gov.ua.